top of page

Over Vast-goed

Elke dag zetten talloze individuen zich in als vrijwilligers in diverse projecten en actiegroepen, en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Vaak ontbreekt het hen echter aan essentiële materiële en structurele ondersteuning, zoals een geschikte locatie, administratieve assistentie, een link naar beleidsmakers en connecties met andere partners.

 

Met het model Vast-Goed neemt beweging.net Antwerpen deze ondersteunende rol op zich. Wij faciliteren, brengen partners en individuen samen, bieden procesbegeleiding en creëren samen met onze partners de noodzakelijke materiële randvoorwaarden om van deze locaties dynamische plekken in beweging te maken. 

Lees hieronder welke principes we hiervoor hanteren. 

Meer dan ruimte delen

Vast-Goed omvat meer dan simpelweg het delen van ruimte. We baseren ons altijd op enkele fundamentele principes die we, in samenwerking met onze gebruikers, op elke locatie proberen te implementeren:

  • Gedeeld eigenaarschap: Iedereen die gebruikmaakt van een pand, ervaart een gevoel van mede-eigendom. Dit houdt in dat je zowel de voordelen van het gedeelde gebruik geniet als medeverantwoordelijkheid draagt wanneer er kansen, uitdagingen of problemen ontstaan.

  • Gedeelde verantwoordelijkheid: We stimuleren gebruikers om altijd eerst zelf te overwegen welke verantwoordelijkheid ze kunnen nemen. Heb je zelf ideeën en suggesties? Wij gaan er graag mee aan de slag.

  • Gedeeld waardenkader: Gebruikers delen gemeenschappelijke overtuigingen en principes, zoals sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, inclusiviteit en solidariteit. Wanneer er een beslissing moet worden gemaakt, spelen deze principes altijd een belangrijke rol.  

  • Betrokkenheid bij de buurt: We hechten waarde aan betrokkenheid bij de buurt en organiseren regelmatig buurtgerichte activiteiten. Gebruikers van onze locaties zetten mee hun schouders onder deze activiteiten. 

bottom of page